Korzystasz z przeglądarki Internet Explorer.
Profsa.pl dostosowana jest do aktualnych wersji przeglądarek, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

 • HR / Coaching
 • Start-up
Maria Piechnik-Potęga
Freelancer / Psycholog / Co-active leadership coach, CPCC, PCC
Umacnia oddolne zmiany dzięki poprawie komunikacji w zespole
100 zł / 30 min

cena brutto

Wpisz swoje pytanie jeśli chcesz potwierdzić czy Ekspert pomoże rozwiązać Twój problem i ile czasu przewiduje na rozmowę

       Doświadczenie

       12
       • EPcreatives
       • Herbalife, Paradox
       • First Recycling
       • Business Sweden
       • STENA
       • SWPS
       • AFiB Vistula

       Obszar specjalizacji

       • start-up
       • organizacje non-profit
       • firmy zarządzane demokratycznie
       • "turkusowe" organizacje
       • szkolnictwo średnie i wyższe

       LinkedIn

       Skontaktuj się ze mną, jeśli chcesz

       • zbudować silną organizację na wszystkich poziomach jej funkcjonowania,
       • stworzyć zwinną organizację,
       • wprowadzić nowatorskie rozwiązania zmieniające sposób funkcjonowania zespołu / organizacji,
       • zaangażować zespół do wspólnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, planowania działań,
       • spojrzeć na problem z innej perspektywy

       Osiągnięcia

       • umożliwiam realne zmiany w prowadzeniu firm,
       • doprowadzam do wzrostu poziomu zaufania w zespole,
       • zapewniam follow-up i korektę wprowadzanych zmian poprzez powtarzalność interwencji
       "Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie" - Mahatma Gandhi

       Umów rozmowę

       1 Przedstaw nam krótko swój problem.

       Pozwól ekspertowi przygotować się do rozmowy

       Opisz swój problem. Im więcej informacji przekażesz teraz, tym bardziej efektywna będzie rozmowa.

         video konferencja

         rozmowa głosowa

          2 Wybierz czas trwania rozmowy. Cena naliczana jest w zależności od przewidywanej długości rozmowy.
          Biorę udział w akcji,
          3 Wybierz datę. W kalendarzu oznaczono terminy, kiedy Maria może rozmawiać. Bloki krótsze niż przewidywany czas rozmowy oraz już zajęte są wyszarzone.

          09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
          4 Sprawdź, czy wszystko się zgadza i przejdź do płatności. Opłata za rozmowę pobierana jest z góry. Możesz odwołać rozmowę nie później niż dzień przed jej terminem. Po odwołaniu rozmowy środki zostaną zwrócone na Twoje konto.
          Maria Piechnik-Potęga

          60 min rozmowy

          25 sierpnia, 18:00

          koszt rozmowy: 200 zł

           W tej chwili ten profil
           ogląda 13 osób