Korzystasz z przeglądarki Internet Explorer.
Profsa.pl dostosowana jest do aktualnych wersji przeglądarek, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

 • Finanse / Waluty
 • Podatki
 • Prawo
Marcin Zimny
Partner / tax advisor / ZIMNY doradcy podatkowi
Sukces jest wynikiem właściwej decyzji
215 zł / 30 min

cena brutto

rozliczenie na podstawie faktury vat

Wpisz swoje pytanie jeśli chcesz potwierdzić czy Ekspert pomoże rozwiązać Twój problem i ile czasu przewiduje na rozmowę

       Doświadczenie

       20 lat
       • ZIMNY Doradcy Podatkowy
       • Taylor Wessing
       • CMS Cameron Mackenna
       • Ministry of Finance
       • Central Board of Customs

       Obszar specjalizacji

       • restrukturyzacje
       • sekurytyzacja wierzytelności
       • obrót wyrobami energetycznymi
       • CIT
       • PIT
       • VAT
       • podatek acyzowy

       LinkedIn

       Skontaktuj się ze mną, jeśli chcesz

       • kompleksowego wsparcia przy sprzedaży i zakupie spółek
       • doradztwa podatkowego i przeprowadzenia audytów podatkowych
       • konsultacji w zakresie ceł  oraz cen transferowych
       • restrukturyzacji i optymalizacji działalności spółek
       • wsparcia podczas procesów sądowych czy reprezentowania przed organami administracji publicznej

       Osiągnięcia

       Doradzam wielu polskim spółkom i międzynarodowym korporacjom z sektora m.in. finansowego, energetycznego i nieruchomościowego.

       Mam bogate doświadczenie w zakresie aspektów:

       • podatkowych fuzji i nabyć
       • restrukturyzacji
       • sekurytyzacji wierzytelności
       • transakcji łańcuchowych
       • obrotu wyrobami energetycznymi
       • a także w zakresie innych aspektów podatku CIT, PIT, VAT i podatku akcyzowego

       Z sukcesem prowadzę postępowania podatkowe, postępowania sądowoadministracyjne i wspieram Klientów w czasie kontroli podatkowych.

       Dwadzieścia lat doświadczenia zdobywałem pracując w zespole podatkowym międzynarodowej kancelarii prawnej – CMS Cameron McKenna, w Departamencie Podatku od Towarów i Usług, Departamencie Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów, a także w Departamencie Taryf i Wartości Celnej w Głównym Urzędzie Celnym.

       Obszerna wiedza i wieloletnie doświadczenie, pozwalają mi spojrzeć na każdy problem kompleksowo, zapewniając klientom bezpieczeństwo prawne i finansowe.

       Umów rozmowę

       1 Przedstaw nam krótko swój problem.

       Pozwól ekspertowi przygotować się do rozmowy

       Opisz swój problem. Im więcej informacji przekażesz teraz, tym bardziej efektywna będzie rozmowa.

         video konferencja

         rozmowa głosowa

          2 Wybierz czas trwania rozmowy. Cena naliczana jest w zależności od przewidywanej długości rozmowy.
          Biorę udział w akcji,
          3 Wybierz datę. W kalendarzu oznaczono terminy, kiedy Marcin może rozmawiać. Bloki krótsze niż przewidywany czas rozmowy oraz już zajęte są wyszarzone.

          09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
          4 Sprawdź, czy wszystko się zgadza i przejdź do płatności. Opłata za rozmowę pobierana jest z góry. Możesz odwołać rozmowę nie później niż dzień przed jej terminem. Po odwołaniu rozmowy środki zostaną zwrócone na Twoje konto.
          Marcin Zimny

          60 min rozmowy

          25 sierpnia, 18:00

          koszt rozmowy: 430 zł

           W tej chwili ten profil
           ogląda 13 osób