Korzystasz z przeglądarki Internet Explorer.
Profsa.pl dostosowana jest do aktualnych wersji przeglądarek, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

 • Coach
 • Psycholog
 • Psychoterapeuta
Katarzyna Razik
Psychoterapeuta / Doradca i trener biznesu / Etyk / Partner w Corporate Wellness Club / Corporate Wellnes Club / Właściciel w Żółty dom
"Kontakty interpersonalne mają tę cudowną moc, że zawsze da się naprawić nawet te najtrudniejsze"
80 zł / 30 min

cena brutto

rozliczenie na podstawie faktury vat

Doświadczenie

20
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Corporate Wellness Club
 • Centrum Doskonalenia Menedżerów Oświaty
 • Litex Promo

Znajdź podobnych

LinkedIn

Obszar specjalizacji

 • Psychoterapia psychodynamiczna |
 • Superwizje dla menedżerów (praca na procesie grupowym, biznes self experience) |
 • Audyty personalne (trudne sytuacje relacyjne, konflikty, mobbing) |
 • Coaching i szkolenia menedżerskie (autorka programu Świadome przywództwo) |

Skontaktuj się ze mną, jeśli chcesz

 • skorzystać z psychoterapii on-line
 • skorzystać z superwizji menedżerskiej

Osiągnięcia

Pracuję z Top Kadrą, Zarządami, wykorzystując posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Jestem socjologiem, doradcą zawodowym, etykiem, coachem,trenerem biznesu, psychoterapeutą.Problemy relacyjne w zarządzaniu to wynik m.in. niewłaściwej komunikacji wynikającej z nieznajomości siebie i energii poszczególnych procesów komunikacyjnych, takich jak emocje, zachowania, odczucia, reakcje, mechanizmy obronne. Ta niewiedza może kosztować bardzo wiele. Na poziomie jednostkowym: stres, lęk, frustrację, wypalenie zawodowe a w przełożeniu na organizację: przez niewłaściwe zarządzanie sobą a później innymi, może doprowadzić do katastrofy biznesowej. Niemożliwym jest bycie skutecznym w kontaktach z innymi, jeśli nie mamy dobrego kontaktu z sobą samym. Specjalizacja:

Coaching i szkolenia menedżerskie (autorka programu Świadome przywództwo)
Superwizje dla menedżerów (praca na procesie grupowym, biznes self experience)
Audyty personalne (trudne sytuacje relacyjne, konflikty, mobbing)

Przykład realizowanych projektów: tematy/zagadnienia

1. Programy autorskie:

SEMINARIUM - ŚWIADOME PRZYWÓDZTWO
Unikatowy program szkolenia po szkoleniach!
Dla kogo?
Dla wszystkich chcących doskonalić swoje przywództwo, posiadających doświadczenie w zarządzaniu i zajmujących stanowiska menedżerskie.

Dlaczego program jest wyjątkowy?

• Procesowa praca nad sobą, prowadzona w unikalnej metodologii stwarza warunki do rozwoju a co najważniejsze utrwalania nowych postaw.
• Struktura programu i organizacji zajęć przygotowuje do tego, aby świadomie mierzyć się z realiami pracy i życia w organizacji, rozwijając przy tym swój potencjał i Biznes!

I. Filozofia programu

Jak zarządzać racjonalnie a nie w oparciu o racjonalizacje?
Jak zmierzyć się z realiami pracy i życia?
Program rozwoju Świadomego Przywództwa rozwija i doskonali zarządzanie sobą i zespołem oraz procesami komunikacyjnymi, oznaczającymi tworzenie, czyli proaktywne podejmowanie działań ukierunkowanych na osiągnięcie wytyczonych celów. Dopiero wówczas gdy uświadomimy sobie jak nasze życiowe doświadczenia mogą wpłynąć na stosowany model zarządzania, przywództwo ma szanse stać się twórczym wyzwaniem, uwalniającym z obciążających, destrukcyjnych lęków. Świadome zarządzanie zaś oznacza konfrontowanie się z „cieniami” i procesową pracę nad nimi i z nimi. Ta praca urealnia z tym co deklarujemy a tym co rzeczywiście robimy, tak aby być Liderem z którym INNI naprawdę chcą pracować. Liderem który pracuje dla ludzi i z ludźmi.

II. Struktura programu
160 godzinny program jest realizowany w trakcie 12, 2-dniowych zjazdów. Poszczególne moduły tematyczne integrują wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze samozarządzania i zarządzania innymi. Moduły realizowane w cyklicznych interwałach czasowych z zachowaniem settingu doświadczenia biznes self experience umożliwiającego internalizację nowopowstałych koncepcji oraz korektę tych niekorzystnych i nierozwojowych płynącą z procesu grupowego.

S.O.S* dla menedżerów
STABILIZACJA OSŁABIONYCH SIŁ

I. Filozofia programu

Problemy w zarządzaniu to wynik m.in. niewłaściwej komunikacji wynikającej z nieznajomości siebie i energii poszczególnych procesów komunikacyjnych, takich jak emocje, zachowania, odczucia, reakcje, mechanizmy obronne. Ta niewiedza może kosztować bardzo wiele. Na poziomie jednostkowym: stres, lęk, frustrację, wypalenie zawodowe a w przełożeniu na organizację: przez niewłaściwe zarządzanie sobą a później innymi, może doprowadzić do katastrofy biznesowej. Niemożliwym jest bycie skutecznym w kontaktach z innymi, jeśli nie mamy dobrego kontaktu z sobą samym.
Program S.O.S* jest wyjątkowym programem na rynku szkoleniowym. Bilans korzyści:
• na intensywnej odbudowie menedżerskich zasobów, przebudzeniu naturalnych darów, energii i talentów, zyskuje organizacja, do której wraca „uwolniony” Lider, kaskadujący dalej wzmocnione struktury w pracy strategiczno – operacyjnej.

II. Struktura programu

• 50 godzinny program realizowany w trakcie 7-dniowego wyjazdu. Krótkoterminowa, intensywna praca na tle grupy z zachowaniem settingu doświadczenia biznes self experience umożliwia internalizację nowopowstałych koncepcji oraz korektę tych niekorzystnych i nierozwojowych płynącą z procesu grupowego.

2. Warsztaty autorskie realizowane w formie szkoleń, lub wykładów motywacyjnych:

- Jak mniej wariować w pracy…, bo to że wariujemy jest pewne.

- Inteligencja emocjonalna- trening umiejętności psychospołecznych w zarządzaniu.

- Jak nie dać się uprowadzić swojemu ciału migdałowatemu? Warsztat z zarządzania sobą i innymi w kryzysie (psychologia zmiany, konflikt, panika, kryzys wizerunkowy).

- Dobra praca, czyli o byciu wystarczająco dobrym pracownikiem/szefem.

3. Superwizje indywidualne i grupowe dla menedżerów, superwizje pracy z klientami dla coachów.

4. Praktyczne case study z zaprojektowania, wdrożenia i obsługi procedury antymobbingowej w jednej z największych instytucji finansowej w Polsce. Konsultacje możliwości dostosowania rozwiązania w innych branżach, na podstawie doświadczenia na samodzielnym stanowisku ds. relacji pracowniczych.

Zobacz wideo

Umów rozmowę

1 W jaki sposób chcesz odbyć spotkanie?

Pozwól ekspertowi przygotować się do rozmowy

  video konferencja

  rozmowa głosowa

   tak

   nie

    2 Wybierz czas trwania rozmowy. Cena naliczana jest w zależności od przewidywanej długości rozmowy.
    3 Wybierz datę. W kalendarzu oznaczono terminy, kiedy Katarzyna może rozmawiać. Bloki krótsze niż przewidywany czas rozmowy oraz już zajęte są wyszarzone.

    08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00
    4 Sprawdź, czy wszystko się zgadza i przejdź do płatności. Opłata za rozmowę pobierana jest z góry. Możesz odwołać rozmowę nie później niż dzień przed jej terminem. Po odwołaniu rozmowy środki zostaną zwrócone na Twoje konto.
    Katarzyna Razik

    60 min rozmowy

    25 sierpnia, 18:00

    koszt rozmowy:  zł

     Standardowa cena rozmowy z ekspertem:

     80 zł / 30 min

     cena brutto rozliczenie na podstawie faktury vat
      W tej chwili ten profil
      ogląda 13 osób