Korzystasz z przeglądarki Internet Explorer.
Profsa.pl dostosowana jest do aktualnych wersji przeglądarek, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

 • Coach
 • Psycholog
Katarzyna Bukowska-Pietrzyk
Psycholog | Terapeuta TSR | Menadżer | Doradca zawodowy | Trener | Coach / Mentor
Wspieram osoby w kryzysie, doradzam w obszarze planowania kariery, rozowoju osobistego oraz zarządzania zespołem, towarzyszę i motywuję w drodze do odkrywania swojego potencjału i osiągania zamierzonych celów.
60 zł / 30 min

cena brutto

Doświadczenie

5
 • AMBS PERFECTUM CONSULTING
 • Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie
 • Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie
 • Fundacja Spełnionych Marzeń
 • Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"

Znajdź podobnych

LinkedIn

Obszar specjalizacji

 • self care |
 • zdrowie psychiczne |
 • poradnictwo psychologiczne |
 • interwencja kryzysowa |
 • planowanie kariery |
 • diagnoza kompetencji |
 • szkolenia |
 • rozwój osobisty |
 • przywództwo |
 • zarządzanie zespołem |
 • rozwiązywanie konfliktów |
 • negocjacje |
 • redukcja stresu |
 • praca z emocjami |
 • samoocena |
 • autoprezentacja |
 • CV |
 • rozmowa kwalifikacyjna |
 • realizacja celów |
 • zarządzanie sobą w czasie |
 • motywacja do działania |
 • techniki wpływu społecznego |

Skontaktuj się ze mną, jeśli chcesz

• uzyskać wsparcie w kryzysie
• omówić wyzwania i trudności, które spotykasz w sferze prywatnej i zawodowej
• odkryć swój potencjał i rozwinąć kompetencje miękkie
• wyznaczyć ścieżkę kariery edukacyjnej i zawodowej lub dokonać jej modyfikacji
• uzyskać wsparcie w zakresie efektywnego zarządzania zespołem

Osiągnięcia

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w:

 • Prowadzeniu zajęć grupowych, warsztatów oraz szkoleń (>400 godzin).
 • Prowadzeniu spotkań indywidualnych (m. in. diagnoza potrzeb, poradnictwo, doradztwo, coaching, interwencja kryzysowa) w różnych grupach, szczególnie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami oraz z osobami dorosłymi w przedziale wiekowym od lat 18 do 65+.
 • Współpracy z osobami z niepełnosprawnością (w tym z zaburzeniami psychicznymi), wykluczonymi lub zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które pozostają bez pracy, głównie w formie indywidualnego coachingu kompetencyjnego (>1500 godzin).
 • Zarządzaniu zespołem (+15 osób).

 

Co mnie wyróżnia?

 • Otwartość, bezwarunkowa akceptacja i empatia to dla mnie trzy podstawowe filary w kontakcie z drugim człowiekiem.
 • Dobra organizacja, konkretny plan działania i przejrzyste zasady dotyczące tego, w jaki sposób będzie wyglądać nasza relacja stanowi podstawę do budowania atmosfery wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa.
 • Profesjonalizm w mojej pracy opiera się na stałym poszerzaniu swoich kompetencji i kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Metody i narzędzia, których używam w pracy opierają się na najnowszych trendach naukowych i praktycznych.

Jestem otwarta na nowe wyzwania i potrzeby klienta. Myślę, że zawsze są momenty gdy najgorsza rzeczywistość wygląda trochę lepiej. Uważam, że ludzie są pełni zasobów potrzebnych do znalezienia rozwiązań pojawiających się trudności. Na różne sytuacje życiowe staram się patrzeć z wielu perspektyw. Jednocześnie mam świadomość, że nie ma prostych rozwiązań i sprawdzonych schematów, które pasowałyby do każdego klienta, dlatego w swojej pracy stawiam przede wszystkim na zindywidualizowane podejście. Wydobywam potencjał jednostki, ponieważ jestem pewna, że każdy klient dysponuje zasobami i siłami niezbędnymi do zmiany, tylko na obecnym etapie może sobie jeszcze z tego nie zdawać sprawy.

Umów rozmowę

1 W jaki sposób chcesz odbyć spotkanie?

Pozwól ekspertowi przygotować się do rozmowy

  video konferencja

  rozmowa głosowa

   tak

   nie

    2 Wybierz czas trwania rozmowy. Cena naliczana jest w zależności od przewidywanej długości rozmowy.
    3 Wybierz datę. W kalendarzu oznaczono terminy, kiedy Katarzyna może rozmawiać. Bloki krótsze niż przewidywany czas rozmowy oraz już zajęte są wyszarzone.

    08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00
    4 Sprawdź, czy wszystko się zgadza i przejdź do płatności. Opłata za rozmowę pobierana jest z góry. Możesz odwołać rozmowę nie później niż dzień przed jej terminem. Po odwołaniu rozmowy środki zostaną zwrócone na Twoje konto.
    Katarzyna Bukowska-Pietrzyk

    60 min rozmowy

    25 sierpnia, 18:00

    koszt rozmowy:  zł

     Standardowa cena rozmowy z ekspertem:

     60 zł / 30 min

     cena brutto rozliczenie na podstawie faktury vat
      W tej chwili ten profil
      ogląda 13 osób