Korzystasz z przeglądarki Internet Explorer.
Profsa.pl dostosowana jest do aktualnych wersji przeglądarek, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

 • HR / Coaching
 • Start-up
 • Zarządzanie
Joanna Michalska
HR Manager, Redaktor merytoryczny prowadzący projekt Inforakademia / Infor Pl SA
60 zł / 30 min

cena brutto

rozliczenie na podstawie faktury vat

Wpisz swoje pytanie jeśli chcesz potwierdzić czy Ekspert pomoże rozwiązać Twój problem i ile czasu przewiduje na rozmowę

       Doświadczenie

       20
       • Infor Pl SA
       • Pro Laboris
       • Food Ingredients Group
       • Zibi SA
       • EcoWipes SA
       • TP.SA
       • mBank SA
       • PKO BP SA

       Obszar specjalizacji

       • kompleksowe wsparcie w procesach wdrożenia funkcji HR
       • oceny pracownicze
       • constant feedback
       • onboarding
       • rekrutacja
       • komunikacja wewnętrzna
       • opracowywanie procedur i wszelkiej dokumentacji firmowej
       • opisy stanowisk i zakresy czynności
       • employee branding

       LinkedIn

       Skontaktuj się ze mną, jeśli chcesz

       • wsparcia w procesach HR
       • zbudować "zwinne" przedsiębiorstwo o sprzyjającej rozwojowi i efektywności kulturze organizacyjnej

       W szczególności pomogę w:

       • realizacji funkcji HR w firmie,
       • opracowaniu dokumentacji w firmie,
       • zarządzaniu wiedzą,
       • employee brandingu,
       • projektach zarządczych i HRowych

       Osiągnięcia

       Wdrożyłam  z sukcesem funkcję HR w zakładzie produkcyjnym i w firmie handlowo-usługowej.

       Opracowałam procedury w przedsiębiorstwie handlowo-produkcyjnym (nie tylko z obszaru HR).

       Opracowałam strategię zarządzania wiedzą dla 2 dużych spółek państwowych.

       Przygotowałam kompleksowe opisy stanowisk dla: kompleksu uzdrowiskowo-sanatoryjnego, państwowej spółki z branży lotniczej.

       Dokonałam wartościowania stanowisk w jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce.

       Przeprowadzam ekspertyzy dla start up'ów.

       Opracowałam komunikację (m.in. strony "kariera" i "wewnętrzne portale") wewnętrzną dla firm wspierającej dzielenie się wiedzą i wzajemną integrację zespołów pracowniczych.

       Jeśli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób, to znaczy, że tego nie rozumiesz

       Umów rozmowę

       1 Przedstaw nam krótko swój problem.

       Pozwól ekspertowi przygotować się do rozmowy

       Opisz swój problem. Im więcej informacji przekażesz teraz, tym bardziej efektywna będzie rozmowa.

         video konferencja

         rozmowa głosowa

          2 Wybierz czas trwania rozmowy. Cena naliczana jest w zależności od przewidywanej długości rozmowy.
          Biorę udział w akcji,
          3 Wybierz datę. W kalendarzu oznaczono terminy, kiedy Joanna może rozmawiać. Bloki krótsze niż przewidywany czas rozmowy oraz już zajęte są wyszarzone.

          09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
          4 Sprawdź, czy wszystko się zgadza i przejdź do płatności. Opłata za rozmowę pobierana jest z góry. Możesz odwołać rozmowę nie później niż dzień przed jej terminem. Po odwołaniu rozmowy środki zostaną zwrócone na Twoje konto.
          Joanna Michalska

          60 min rozmowy

          25 sierpnia, 18:00

          koszt rozmowy: 120 zł

           W tej chwili ten profil
           ogląda 13 osób