Korzystasz z przeglądarki Internet Explorer.
Profsa.pl dostosowana jest do aktualnych wersji przeglądarek, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

 • Coach
 • Psycholog
 • Zarządzanie
Dorota Strzelec
Konsultant HR / Trener / Ekspert ds. mobbingu i dyskryminacji / Psycholog/ Doradca zawodowy/ Interwent i coach kryzysowy
Wspieram pracodawców w doskonaleniu procesów zarządzania personelem, rozwoju zawodowym kadry kierowniczej oraz kształtowaniu dobrych relacji pracowniczych
150 zł / 30 min

cena brutto

rozliczenie na podstawie faktury vat

Doświadczenie

20
 • StaffPoland
 • EY Academy of Business
 • Biznes Edukator
 • KDK Info
 • Fundacja Rozwoju Rachunkowości
 • NZOZ Centrum Pomocy Profesjonalnej
 • TGC Corporate Lawyers

Znajdź podobnych

LinkedIn

Obszar specjalizacji

 • konsultacje psychologiczne |
 • relacje pracownicze |
 • mobbing i dyskryminacja |
 • ocena i rozwój pracowników |
 • doradztwo zawodowe |
 • prawo pracy |
 • coaching kariery |
 • interwencja kryzysowa |
 • coaching kryzysowy |

Skontaktuj się ze mną, jeśli chcesz

Wsparcie psychologiczne:                                            

 • konsultacje psychologiczne dla osób doświadczających problemów w życiu prywatnym, zawodowym bądź relacjach społecznych,
 • doradztwo zawodowe dla osób planujących zmianę kariery lub poszukujących nowej pracy

Wsparcie pracodawców:                                              

 • audyt personalny,
 • doskonalenie procesów HR
 • opracowywanie wszelkiego typu systemów i strategii HR oraz procedur wewnętrznych,
 • wsparcie działów HR i kadry kierowniczej,
 • analiza problemów w relacjach pracowniczych i wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów,
 • pomoc w wyjaśnianiu przypadków dyskryminacji, mobbingu lub molestowania (udział w pracach komisji antymobbingowej),
 • opracowywanie i wdrażanie procedur przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi,
 • praktyczne konsultacje i szkolenia w zakresie HR, rekrutacji, umiejętności menedżerskich, prawa pracy i RODO w HR.                                       

Osiągnięcia

Posiadam 20-letnie doświadczenie w branży doradczej jako konsultant ds. zarządzania kadrami w międzynarodowej kancelarii prawnej oraz konsultant i dyrektor w agencji doradztwa personalnego w Warszawie. Miałam okazję pracować dla kilkuset firm – międzynarodowych korporacji, polskich firm rodzinnych, a także administracji państwowej i sektora publicznego. Opracowałam także wiele autorskich programów szkoleń bazujących na własnym doświadczeniu oraz unikalnej kombinacji wiedzy z zakresu zarządzania kadrami, psychologii, prawa pracy i ochrony danych osobowych (RODO). 

Obecnie pracuję jako niezależny konsultant i trener. Oprócz wsparcia dla biznesu jestem także aktywnym psychologiem – udzielam indywidualnych konsultacji (w jęz. polskim i angielskim) jako doradca zawodowy i interwent kryzysowy w prywatnej poradni zdrowia psychicznego.

Realizowane projekty HR:

• Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających zarządzanie kadrami – m.in. opisy stanowisk pracy, modele kompetencji, systemy płacowe i premiowe, systemy motywowania finansowego i pozafinansowego, systemy ocen pracowniczych, audyty personalne, badania satysfakcji pracowników.

Przeciwdziałanie dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w środowisku pracy - opracowywanie procedur wewnętrznych, szkolenia dla pracowników i menedżerów, audyty relacji w zespole, udział w komisjach prowadzących postępowania wyjaśniające,  planowanie działań naprawczych, specjalistyczne warsztaty dla wewnętrznych komisji antymobbingowych i rzeczników zaufania.

• Opracowywanie różnego typu procedur wewnętrznych – regulaminów, kodeksów etyki, dobrych praktyk, zasad postępowania. 

Mediacje pracownicze oraz rozwiązywanie konfliktów – wspieranie kadry kierowniczej w rozwiązywaniu trudnych sytuacji oraz prowadzenie mediacji.

• Zarządzanie procesami restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień grupowych – planowanie procesu od strony prawnej i organizacyjnej, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji (m.in. dotyczącej  zmiany bądź rozwiązania stosunku pracy), komunikowanie zmian, przygotowanie kadry kierowniczej do prowadzenia rozmów z podwładnymi, w razie potrzeby uczestniczenie w indywidualnych rozmowach ze zwalnianymi pracownikami, udzielanie pracownikom informacji nt. dostępnego wsparcia (przepisów prawa, odpraw, programu outplacement itp.).

• Zarządzanie ryzykiem personalnym m.in. w zakresie zmian przepisów prawa, wewnętrznych regulaminów i procedur, skuteczności polityki przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, kontroli pracowników za pomocą nowoczesnych technologii, ochrony wizerunku pracodawcy. 

• Rekrutacja na stanowiska specjalistyczne i kierownicze w różnych obszarach m.in. kadra zarządzająca, sprzedaż, marketing i PR, obsługa klienta, logistyka i spedycja, finanse i księgowość, HR, IT, telekomunikacja i nowe technologie, serwis techniczny, automatyka przemysłowa. 

• Indywidualne i grupowe programy outplacement dla specjalistów i menedżerów zwalnianych z przyczyn ekonomicznych.

Szkolenia w zakresie prawa pracy, zarządzania kadrami i kompetencji miękkich 

Umów rozmowę

1 W jaki sposób chcesz odbyć spotkanie?

Pozwól ekspertowi przygotować się do rozmowy

  video konferencja

  rozmowa głosowa

   tak

   nie

    2 Wybierz czas trwania rozmowy. Cena naliczana jest w zależności od przewidywanej długości rozmowy.
    3 Wybierz datę. W kalendarzu oznaczono terminy, kiedy Dorota może rozmawiać. Bloki krótsze niż przewidywany czas rozmowy oraz już zajęte są wyszarzone.

    08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00
    4 Sprawdź, czy wszystko się zgadza i przejdź do płatności. Opłata za rozmowę pobierana jest z góry. Możesz odwołać rozmowę nie później niż dzień przed jej terminem. Po odwołaniu rozmowy środki zostaną zwrócone na Twoje konto.
    Dorota Strzelec

    60 min rozmowy

    25 sierpnia, 18:00

    koszt rozmowy:  zł

     Standardowa cena rozmowy z ekspertem:

     150 zł / 30 min

     cena brutto rozliczenie na podstawie faktury vat
      W tej chwili ten profil
      ogląda 13 osób